Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi, trafik sigortası çerçevesinde ödenecek

Şehirlerarası yolda aracıyla seyir halinde olan şoför, sokak hayvanına çarptı.

Kanlar içinde kalan yaralı köpeğin imdadına yetişen hassas şoför, en yakındaki veteriner polikliniğinin yolunu tuttu.

Bel kemiğinde kırılma tespit edilen yaralı köpek günler süren tedaviden sonra sıhhatine kavuştu.

Sigorta şirketinden tedavi fiyatını talep etti

Kazazede sokak köpeği için 11 bin lira tedavi fiyatı ödeyen hassas şoför, zararın trafik sigortası çerçevesinde karşılanması gerektiğini düşünerek sigorta şirketinin kapısını çaldı.

Şirket yetkilileri, poliçenin bu türlü bir kararı içermediğini öne sürdü. Hukuk gayretini sürdüren hassas şoför, bu kere Sigorta Tahkim Kurulu’na müracaat etti.

Tedavi fiyatının Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde sigorta şirketinden tahsil edilmesini, temerrüt tarihinden işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep ettiğini beyan etti.

Emsal niteliğinde bir karar çıktı

Komisyon, alanında uzman uzmanın durumu rapor etmesini istedi. Hazırlanan eksper raporunda; köpekte kemik kırılmasına bağlı travma oluştuğuna dikkat çekildi.

Konuyu ayrıntılarıyla kıymetlendiren Kurul, emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Araç işletenin sorumluluğu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zarurî Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’na ait kararların Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlendiği hatırlatıldı.

Yasadaki; ‘Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin vefatına yahut yaralanmasına veya bir şeyin ziyana uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı yahut işletme ismi altında yahut bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan ziyandan ortaklaşa ve müteselsilen sorumlu olurlar.’ kararına vurgu yapıldı.

Sokak hayvanı ezilmeye müstehak değildir

Emsal nitelikteki kararda; sahipsiz bir hayvan dahi olsa, her Türk vatandaşının hayvanların yaşama hakkını müdafaa yükümlülüğü bulunduğu lisana getirildi.

İHA’nın haberine nazaran; hayvanseverlere müjde niteliğindekikararda şöyle denildi:

“Araç sürücüleri yolda otomatik geçiş üstünlüğüne sahip değildir”

“Somut olayda, kazada ziyan gören köpek, sahipsiz bir sokak köpeği olmayıp, müracaat sahibine aittir. Yani bir şahsa ilişkin korunması gereken varlık niteliğindedir.

Yaralanan köpeğin sahipsiz biçimde ansızın yola çıktığı ve araç şoförünün kazaen köpeğe çarptığı tez edilmiştir. Kent içi ve hatta sokak içi yollarda araç şoförleri ne yayalara ne de hayvanlara göre yolda otomatik geçiş üstünlüğüne sahip değildir.

KTK 85. Unsuru uyarınca işletenin kusursuz tehlike sorumluluğu temeldir. Köpeğin sahipsiz olması halinde, ‘Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar üzere ömürleri desteklenmelidir.’ kararı yok sayılıp yoldaki köpek için ‘ezilmeye esasen müstehak’ olduğu ileri sürülemeyeceğine nazaran, kusur belirlemesinin evcil hayvana sahip çıkılıp çıkılmamakla ilgisi olmayıp, kazadaki aksiyonun ve eylemsizliğin değerlendirilmesinden ibaret olduğunu kabul etmek gerekir.

“Sigorta şirketine müracaat tarihinden itibaren yasal faizin ödenmesine, hükmedilmiştir”

Aksi niyetin savunulması, tüzel iradesini kullanma ve sorumluluk istikametinden evcil hayvandan çok da farklı pozisyonda olmayan ve vasi dayanağına muhtaçlığı bulunan bir küçük çocuğu yahut bir engelliyi yol kenarında ve hatta yol ortasında durmakta iken, dalgınlığı sebebiyle görmeyip ezen sürücüyü de kusursuz kabul etmeyi gerektirirdi.

Bu kadar hukuk dışı bir fikrin kabulü mümkün değildir. Esasen tehlike sorumluluğu prensibi gereği sorumluluktan kurtulma sebeplerinin ve hiç kusursuz olduğunun ispatı işletene ve onun sigortacısına aittir.

Bu nedenle, somut olayda sigortalı işletenin hukuksal sorumluluktan kurtulmasını sağlayacak bir kanıt sunulmadığına nazaran tehlike sorumluluğu prensibi gereği davalının ziyandan hukuken sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle müracaatın eksper raporuyla doğrulanan 8 bin 215 TL üzerinden kısmen kabulü gerekmiştir. Sigorta şirketine müracaat tarihinden itibaren yasal faizin ödenmesine, hükmedilmiştir.”


Yorum yapın